Felhívások – Ukrajnában zajló háború miatt nehéz helyzetbe kerültek támogatása

Baptista Szeretetszolgálat:
Adományvonal: 1355 (300 Ft)
Pénzadomány: UniCredit 10918001-55555555-55555555 („Ukrajna” közleménnyel)
Online adományozás: www.baptistasegely.hu/adomanyozas

Katolikus Karitász:
Adományvonal: 1356 (500 Ft)
Pénzadomány: Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008 („Ukrajnai háború” közleménnyel)
Online adományozás: www.karitasz.hu honlapon keresztül

Kormányzati „Híd Kárpátaljáért”:
Adományvonal: 1357 (500 Ft)
Pénzadomány belföldrõl: 11711711-22222222
IBAN: HU45117117112222222200000000 BIC: OTPVHUHB

Magyar Máltai Szeretetszolgálat:
Adományvonal: 1350 (250 Ft)
Pénzadomány belföldrõl: 11784009-20200776
Pénzadomány külföldrõl: 11763842-00104881 (IBAN: HU34 1176 3842 00104881 0000 0000 Swift kód: OTPVHUHB)
Online adományozás: https://adomanyozz.hu/program/ukrajna

A Máltai Szeretszolgálati helyi csoportja a Sugár u. 53. szám alatt gyûjti az adományokat. Kérdés esetén Leposa Gáborné hívható, telefonszáma: 30-633-4368.

Magyar Református Szeretetszolgálat:
Adományvonal: 1358 (500 Ft)
Pénzadomány belföldrõl: CIB 10702019-85008898-51100005 („Nemzeti Összefogás” közleménnyel)
Pénzadomány külföldrõl: HU67 1070 2019 8500 8898 5110 0005 Bank neve: CIB BANK LTD. SWIFT kód: CIBHHUHBXXX Bank címe: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Magyar Vöröskereszt:
Adományvonal: 1359
Pénzadomány belföldrõl: 10405004-00026548-00000009 („humanitárius válság” közleménnyel)
Pénzadomány külföldrõl: IBAN szám: HU32 1040 5004 0002 6548 0000 0009 Swift kód: OKHBHUHB Bank neve: K&H Bank Zrt. Bank címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
(„humanitárius válság” közleménnyel)

Ökumenikus Segélyszervezet:
Pénzadomány: 11705008-20464565 („Ukrajna” közleménnyel)
Online adományozás: https://segelyszervezet.hu/adomanyozas

Tájékoztatás a bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban

A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde tagbölcsődéibe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a szülő / törvényes képviselő terjeszthet elő.

A kérelmező a bölcsődei jelentkezést írásban, és személyesen nyújthatja be az intézmény vezetőjéhez.

A felvételi kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • a gyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati példányát,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát
 • a gyermek TAJ- kártyájának másolati példányát
 • munkáltatói igazolást vagy szándéknyilatkozatot
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel esetén az oktatási, képzési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
 • az illetékes Munkaügyi Kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel idejéről
 • a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
 • az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
 • egyedülállóság esetén a Kormányhivatal igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
 • sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztése és gondozásra jogosult gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét
 •  tartós betegségről vagy ételallergiáról szakorvosi vélemény másolati példányát

A bölcsődei ellátást lehetőség szerint a gyermek lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez, illetve a szülők munkavégzési helyéhez legközelebbi tagbölcsődében kell biztosítani. A szülő az erre vonatkozó kérését a felvételi kérelem előadása során jelezheti. A szülőnek joga van ahhoz, hogy megválassza azt az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza. A szabad tagbölcsőde választása kizárólag üres férőhely megléte esetén lehetséges.

A bölcsődei jelentkezéskor az ellátás igénybevételének kezdő időpontja a jelentkezéstől számított hat hónap időtartamot nem haladhatja meg.

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról, a bemutatott igazolások alapján legkésőbb minden év április 30-ig írásban értesíti a szülőket.

Üdvözöljük!

Üdvözöljük a Nagykanizsai Egyesített Bölcsődék weboldalán.

Oldalunk fejlesztés alatt áll, hamarosan naprakész információkat teszünk közzé bölcsődéink működéséről.