Állás pályázat

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Napraforgó Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: a bölcsőde környezetének, helyiségeinek tisztán tartása, takarítása; a kisgyermeknevelő munkájának segítése, a gyermekek biztonságos nevelésének, gondozásának háttérmunkájának biztosítása. Ellátja azokat a rendszeres, vagy alkalmai jellegű feladatokat, amelyet a bölcsődevezető feladatkörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Jó kommunikációs képesség
 • Motiválhatóság
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyermekintézményben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata
 • Hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amellyel igazolja azt a tényt, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Erika intézményvezető nyújt, a 93/900-741 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-7/2022., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

vagy

Személyesen: Lukács Erika intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki az állásinterjút követően. A döntésről a pályázók az elbírálást követően írásban értesülnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
 • Kanizsa Hetilap
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (https://bolcsode-nagykanizsa.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176. § (3b) bekezdés a) pontja szerint az újonnan létesített jogviszonyban a bölcsődei dajka munkakört betöltő személynek a munkakör betöltésének napjától számított 12 hónapon belül kell megfelelnie a 2. számú mellékletben a munkakör ellátásához megállapított képesítési követelményeknek. A nyertes pályázónak hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvány) kell igazolnia azt a tényt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://bolcsode-nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.


Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Meseház Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: a bölcsőde környezetének, helyiségeinek tisztán tartása, takarítása; a kisgyermeknevelő munkájának segítése, a gyermekek biztonságos nevelésének, gondozásának háttérmunkájának biztosítása. Ellátja azokat a rendszeres, vagy alkalmai jellegű feladatokat, amelyet a bölcsődevezető feladatkörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Jó kommunikációs képesség
 • Motiválhatóság
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyermekintézményben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz
 • Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata
 • Hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amellyel igazolja azt a tényt, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Erika intézményvezető nyújt, a 93/900-741 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-8/2022., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.

vagy

Személyesen: Lukács Erika intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki az állásinterjút követően. A döntésről a pályázók az elbírálást követően írásban értesülnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
 • Kanizsa Hetilap
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (https://bolcsode-nagykanizsa.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 176. § (3b) bekezdés a) pontja szerint az újonnan létesített jogviszonyban a bölcsődei dajka munkakört betöltő személynek a munkakör betöltésének napjától számított 12 hónapon belül kell megfelelnie a 2. számú mellékletben a munkakör ellátásához megállapított képesítési követelményeknek. A nyertes pályázónak hatósági bizonyítvánnyal (erkölcsi bizonyítvány) kell igazolnia azt a tényt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://bolcsode-nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.