Bölcsődei beiratkozás

Tájékoztatás a bölcsődei jelentkezéssel kapcsolatban

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó jelentkezéseket 2022. május 10-11. 8-17 óra között fogadja az intézmény, a Rózsa Bölcsőde (Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) tagintézményében.

A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde tagbölcsődéibe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a szülő / törvényes képviselő terjeszthet elő. A kérelmező a bölcsődei jelentkezést írásban, és személyesen nyújthatja be az intézmény vezetőjéhez.

A felvételi kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 1. a gyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati példányát,
 2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát
 3. a gyermek TAJ- kártyájának másolati példányát
 4. munkáltatói igazolást vagy szándéknyilatkozatot / mindkét szülő részéről
 5. tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
 6. az illetékes Munkaügyi Kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel idejéről
 7. a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
 8. az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
 9. egyedülállóság esetén a Kormányhivatal igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
 10. sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét
 11. tartós betegségről vagy ételallergiáról szakorvosi vélemény másolati példányát

A bölcsődei ellátást lehetőség szerint a gyermek lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez, illetve a szülők munkavégzési helyéhez legközelebbi tagbölcsődében kell biztosítani. A szülő az erre vonatkozó kérését a felvételi kérelem előadása során jelezheti. Az egy év alatti kisgyermekek ellátását a Belvárosi Bóbita Bölcsődében, az speciális / diétás étkeztetést igénylő kisgyermekek ellátását a Napraforgó tagbölcsődében tudjuk biztosítani.

A bölcsődei jelentkezéskor az ellátás igénybevételének kezdő időpontja a jelentkezéstől számított hat hónap időtartamot nem haladhatja meg.

A jelentkezési lapok letölthetők weboldalunkról a hasznos dokumentumok alól vagy ide kattintva: Bölcsődei felvételi kérelem