Szakács állás pályázat

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Napraforgó Bölcsőde

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Csokonai utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik az étlapon szereplő ételek megfelelő mennyiségben és minőségben történő elkészítéséről, az elkészített étel készen tartásáról, annak megfelelő jellegű tálalásáról. Feladata a HACCP előírásainak betartása, dokumentációjának pontos, naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkásképző intézet, szakács képesítés,
 • Magyar állampolgárság
 • Orvosi alkalmasság
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középfokú képesítés, diétás szakács végzettség,
 • Közétkeztetésben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata
 • Hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amellyel igazolja azt a tényt, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Erika intézményvezető nyújt, a 93/900-741 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-5/2022., valamint a munkakör megnevezését: szakács.

vagy

Személyesen: Lukács Erika intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki az állásinterjút követően. A döntésről a pályázók az elbírálást követően írásban értesülnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
 • Kanizsa Hetilap
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (https://bolcsode-nagykanizsa.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.