Kisgyermeknevelő – Belvárosi Bóbita Bölcsőde

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Belvárosi Bóbita Bölcsőde


kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0 – 3 éves korosztályú gyermekek nevelése – gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) – [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén]
 • Kézműves-technikai jártasság, hangszertudás
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben eltöltött – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata
 • Hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), amellyel igazolja azt a tényt, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Nyilatkozat arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja:

A nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki az állásinterjút követően. A döntésről a pályázók az elbírálást követően írásban értesülnek. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Erika intézményvezető nyújt, a 93/900-741 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-8/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

vagy

 • Személyesen: Lukács Erika intézményvezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
 • Kanizsa Hetilap
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (https://bolcsode-nagykanizsa.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://bolcsode-nagykanizsa.hu honlapon szerezhet.