A Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde tagbölcsődéibe a felvétel önkéntes, kérelemre történik, melyet a szülő / törvényes képviselő terjeszthet elő.

A kérelmező a bölcsődei jelentkezést írásban, és személyesen nyújthatja be az intézmény vezetőjéhez.

A felvételi kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • a gyermek és a felvételt kérő szülő/törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati példányát,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolati példányát
 • a gyermek TAJ- kártyájának másolati példányát
 • munkáltatói igazolást vagy szándéknyilatkozatot
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel esetén az oktatási, képzési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,
 • az illetékes Munkaügyi Kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel idejéről
 • a szülő betegsége esetén a háziorvos/szakorvos által kiállított igazolást,
 • az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,
 • egyedülállóság esetén a Kormányhivatal igazolását emelt családi pótlék folyósításáról
 • sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztése és gondozásra jogosult gyermek esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményét
 •  tartós betegségről vagy ételallergiáról szakorvosi vélemény másolati példányát

A bölcsődei ellátást lehetőség szerint a gyermek lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez, illetve a szülők munkavégzési helyéhez legközelebbi tagbölcsődében kell biztosítani. A szülő az erre vonatkozó kérését a felvételi kérelem előadása során jelezheti. A szülőnek joga van ahhoz, hogy megválassza azt az intézményt, melyre gyermeke nevelését, gondozását bízza. A szabad tagbölcsőde választása kizárólag üres férőhely megléte esetén lehetséges.

A bölcsődei jelentkezéskor az ellátás igénybevételének kezdő időpontja a jelentkezéstől számított hat hónap időtartamot nem haladhatja meg.

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételi kérelmek elbírálásáról, a bemutatott igazolások alapján legkésőbb minden év április 30-ig írásban értesíti a szülőket.